Đã Trao

Muhammed Bilal Waheed

Hi,

You can reach me through for technical interview or self detail skype ID "mbilalwaheed" or [url removed, login to view]@gmail.com.

Kỹ năng: Nhập liệu, Mobile App Development

Xem thêm: muhammed, bilal, technical interview, gmail detail

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Abuja, Nigeria

Mã Dự Án: #4548225

1 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

adomacena

Hired by the Employer

$500 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0