Đã Trao

music composer - Repost

advertisement music in Rock style, instrumental ,30 seconds, like Coldplay sound, high quality recording 48000Hz

Kỹ năng: Âm nhạc

Xem thêm: rock music, composer, coldplay, seconds music, repost music, music sound, sound music, java sound web recording, high service quality keywords, sound clips recording female, composer music outsourcing, sound quality camtasia

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lucknow, India

Mã Dự Án: #4554023

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹2000 cho công việc này

taylantanis

Hired by the Employer

₹2000 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0