Australian singer

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

An Australian singer to sin an Aussie Bogan style rock song

Âm nhạc Dịch vụ audio Sản xuất âm thanh Voice Talent Freelance Local Job Music Lesson Music Production Odd Jobs Voice Acting Voice Artist Voice Over

ID dự án: #36698199

Về dự án

1 đề xuất 2 tháng trước đang mở

Địa điểm: Melbourne, Australia

1 freelancer đang chào giá trung bình $60 cho công việc này

BlayzeAzura

Hi there I’m definitely able to provide you with a clear and precise vocal performance for your work.

$60 AUD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0