Đã Đóng

Church sound

I would like to connect a moxer to 18i20 foscurite for live streaming with ableton.

Kĩ năng: Âm nhạc, Dịch vụ audio, Thiết kế Âm thanh, Sản xuất âm thanh, Voice Talent

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Parrish, United States

ID dự án: #34031921

2 freelancer chào giá trung bình$65 cho công việc này

(48 Nhận xét)
6.2
(47 Nhận xét)
6.0