Đã Đóng

Music lyrics

If you went any lyrics rap rock any lyrics tou went is here co.e and get it

Kĩ năng: Âm nhạc, Sản xuất âm thanh, Dịch vụ audio, Thiết kế Âm thanh, Voice Talent

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Addis Ababa, Ethiopia

ID dự án: #34739493

5 freelancer chào giá trung bình$110 cho công việc này

(94 Nhận xét)
7.4
(33 Nhận xét)
4.7
ebasrihayran

Hi! I am Basri Hayran, a graduate of the SAE Audio Engineering Diploma Program, with 20 years of experience as a recording, performing musician/producer, and seven years of experience as a recording, mixing, live audio Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(12 Nhận xét)
4.1
Mustychoppa

İm really into rap rock uk drill and i have i can translate rap perfectly and can get the lyrics word to word perfectly

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
RafaellaLoba

I am a musician, multi-instrumentalist, composer, singer, sound designer, music producer and teacher from Brazil. I have been working with composition for 12 years, and with instrumentalization for 8 years. I have expe Thêm

$200 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0