Đã hoàn thành

Recreate baby shark song

Được trao cho:

oficialantonius

Hi! We are a music company. If you look for premium quality, please choose us. I hope we can work together soon. Thank you.

$30 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
1.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

RexviNix

hi, I'm an audio engineer, sound designer, and music producer for many years and I'm interested in this job. I hope we can chat first

$30 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
2.4