Đã Đóng

Iveri payment gateway

We need to do iveri payment gateway integration in nopcommerce 4.0. This is a south african payment gateway. please let me know if you have the expertise and we can start this immediately

Kỹ năng: MVC

Xem thêm: iveri payment gateway, integration payment gateway, nopcommerce payment gateway, nopcommerce integration payment gateway, payment gateway nopcommerce, kamaak, payment gateway integration nopcommerce, start payment gateway, nopcommerce payment, nopcommerce integration, mvc payment, nopcommerce mvc, south african, jobs start immediately online, online job start immediately, need payment gateway, jobs start immediately, gateway payment example php, start immediately, gateway payment poland

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1698150

2 freelancer đang chào giá trung bình $725 cho công việc này

brycep

Hi,Payment gateway expert.Please take a look at my reviews.Thanks!

$750 USD trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
euphern

Hi, Please check PMB. Thanks

$700 USD trong 20 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0