Đã Hủy

Nopcommerce Payment Module for Barclays EPDQ

I require a payment module for my nopcommerce site so that I can start accepting payments via Barclays EPDQ merchant services.

Nopcommerce is MVC based.

Kỹ năng: MVC

Xem thêm: nopcommerce barclays, barclays epdq mvc based, barclays epdq nopcommerce, barclays nopcommerce, nopcommerce epdq, my mvc, mvc module, require mvc, payment merchant, payment module nopcommerce, nopcommerce payment module, magento barclays module, merchant payment, barclays epdq, zencart barclays module, barclays payment, site based nopcommerce, nopcommerce payment, mvc payment, bardo payments services, barclays epdq payments, barclays card payment integration, nopcommerce mvc, site nopcommerce

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Andover, United Kingdom

Mã Dự Án: #1684930

3 freelancer đang chào giá trung bình £237 cho công việc này

jerryho1983

Reayd to start.Complete the module like this before.

£200 GBP trong 7 ngày
(4 Đánh Giá)
4.5
webmritunjay

when i can start the payment gateway

£210 GBP trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
euphern

Hi, Please check PMB. Thanks

£300 GBP trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0