Đang Thực Hiện

125964 Add four fields to a MySql DB

we need someone to help add 4 fields to a database which was created by programmer 'nik' of whom we are unable to locate.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: need a mysql programmer, nik, mysql add fields, Fields

Về Bên Thuê:
( 5 nhận xét )

ID dự án: #1872131