Đang Thực Hiện

5244 convert IBF forum to SMF forum

I have a forum at [url removed, login to view] that is a IBF 1.3 forum. I want to transfer it to SMF forum (found at http://www.simplemachines.org.) There is a converter forum at [url removed, login to view] I have tried to convert, I have not succeeded.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: antique, smf lottery, convert forum, transfer shop, lottery php, edelser, smf convert, convert shop, mysql lottery, lottery php mysql, smf forum board, convert smf forum, smf board, forum smf, simplemachines, convert smf, forum board, smf shop smf, shop smf, mysql forum, smf shop, mysql convert, mysql converter, convert mysql, smf php

Về Bên Thuê:
( 12 nhận xét ) Aiken, United States

ID dự án: #1756114