Đang Thực Hiện

149318 Cpanel Transfer

I need someone to do a CPANEL transfer - both servers have SSH so this should be relatively simple.

Immediate Start

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: mysql immediate, transfer cpanel, start mysql ssh, cpanel transfer, cpanel cpanel transfer, transfer cpanel cpanel, mysql transfer, transfer mysql

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét ) New Zealand

ID dự án: #1895497