Đang Thực Hiện

156974 Database expert

I am looking for someone to install PHPmyadmin, and/or to migrate a database I have into another existing database

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: migrate mysql, mysql migrate database, existing database mysql, database expert, migrate database, install phpmyadmin, migrate database mysql

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) Caguas, Puerto Rico

ID dự án: #1903159