Đang Thực Hiện

155715 Database Migration

I need to migrate a Sybase DB to MySQL

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: sybase, migrate mysql, sybase database, mysql migrate database, migrate database, migrate database mysql, mysql database migration, yohana05

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dallas, United States

ID dự án: #1901900