Đang Thực Hiện

165782 database move

Need to move databases in Kavi's responder script. Kavi is not available. Help and instructions needed.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: move, move database, database move, move mysql database script, move mysql mysql, mysql move database, move databases, move mysql, move mysql database

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1911973