Đã hoàn thành

663 easy script installation

Hi, I'm looking to have someone install Grigsuite. It will be very simple for someone who knows what they're doing. I tried it myself, but of course, I don't know what I'm doing. The instructions are attached. Please let me know.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: easy script installation, easy script install, easy script

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1751531

Được trao cho:

Netfreehost

Can be done.

$5 USD trong 0 ngày
(271 Đánh Giá)
5.3