Đang Thực Hiện

121732 eggdrop bot

i require an eggdrop irc bot written in tcl that connects to mysql and it must do the same as the attached php files do.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: irc, php irc bot, eggdrop tcl mysql, eggdrop, bot irc, tcl eggdrop, irc bot, eggdrop tcl

Về Bên Thuê:
( 24 nhận xét )

ID dự án: #1867898