Đã hoàn thành

123360 Fix my joomla site

Hello

I am getting a few errors message on [url removed, login to view] when I use the admanger componet. Create and an account and try to ad an add or write one a bunch of errors show up. but it works from the back end fine.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: create my on site, fix end, end fix, joomla write, joomla site fix errors, joomla site fix, joomla create joomla site, joomla componet, fix joomla errors, create fix, fix errors site, works mysql joomla, create joomla site, fix mysql joomla, create account joomla, joomla create account, joomla fix errors, Fix Joomla Site, fix mysql joomla errors, message fix, joomla message, fix errors joomla, componet, create joomla account, fix mysql errors

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét ) Nashua, United States

ID dự án: #1869526

Được trao cho:

ezekielsl

i'll have it all fixed up.

$90 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
1.4