Đã hoàn thành

139259 fix mysql DB

Hello, i want to fix mysql DB.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: mysql db, mysql anything

Về Bên Thuê:
( 31 nhận xét ) Oldenburg, Germany

ID dự án: #1885434

Được trao cho:

valantsl

Hello. I can do it for you. Best regards, Valant

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0