Đã hoàn thành

149469 Gaming site sql errors

I have a gaming site running [url removed, login to view] script which has sql errors. need someone to correct these errors.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: gaming site, errors, correct errors, c++ errors, c errors, net sql script, sql script mysql, gaming script site, gaming script, sql script net, netfreelance, errors correct, site running

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) brea, United States

ID dự án: #1895648

Được trao cho:

xhunter12sl

Check PMB Plz

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0