Đã hoàn thành

165427 Install PHPMyAdmin

Hi,

I require someone to quickly install PHPMyAdmin on a Fedora Server ASAP.

Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: phpmyadmin mysql, install asap, fedora mysql, install phpmyadmin, install phpmyadmin server, fedora server

Về Bên Thuê:
( 33 nhận xét ) Burwood, Australia

ID dự án: #1911618

Được trao cho:

Codenix

I've more than 5 years experience with Linux and BSD security and administration. I can do this job for you. Thank you.

$20 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0