Đang Thực Hiện

126349 Move Database

Looking for someone who could dump data from one invision power board database to another one.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: database dump, move database, database move, Invision power, power board, move data mysql, move mysql data mysql database, mysql move database, invision power board, move mysql database, invision board, dump mysql

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét )

ID dự án: #1872516