Đã hoàn thành

138749 MySQL Data Import

I have 5 zip files (about 4MB each) which each contain several csv files that I need imported into a database. This should be easy work for the right programmer.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: mysql data files, mysql database import, import csv data mysql, mysql import csv data, mysql data import, import csv database, import mysql csv, csv mysql import, mysql import database csv, csv import database, import files, mysql import csv, mysql csv, import mysql files mysql database, import mysql data, data import csv, mysql data, import csv mysql, data import mysql, mysql csv import, csv import mysql, csv mysql, mysql import database, import database mysql

Về Bên Thuê:
( 141 nhận xét ) Frisco, United States

ID dự án: #1884923

Được trao cho:

usuf001

Can be [login to view URL]

$25 USD trong 0 ngày
(353 Đánh Giá)
6.1