Đóng

426 Mysql export via ssh

Dự án này đã được trao cho Petruchek với giá $100 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

My hosting company vizaweb appears to have gone bust. I urgently need a way of exporting the data contained in a MySQL database on their servers. I can SSH into the account getting a jailshell prompt, but any mysql command hangs. Cannot access via web interface (cpanel)

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online