Đang Thực Hiện

1257 mysql statement

i have a mysql statement and i just switched servers and i guess they use an older mysql my current version is MySQL - 4.0.27-standard when i try to run the sql error is in attached file

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: mysql error, mysql 4, mysql statement, error mysql, run mysql file, mysql run, mysql sql file, mysql anything

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) florence, United States

ID dự án: #1752125