Đang Thực Hiện

131580 MySQL Update

I have an older version of MySQL, and I am currently running several sites off MySQL databases. I need someone to install the latest version of MySQL on my server. Please only bid if you have really good experience with this.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem thêm: mysql running, mysql databases server, update version, update latest, version update, mysql update server, update install, mysql latest version, mysql databases, mysql anything

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Long Grove, United States

Mã Dự Án: #1877749

Đã trao cho:

symtab

Hi. Can start now. Check PMB for details. Thanks, Adrian.

$15 USD trong 1 ngày
(111 Đánh Giá)
5.7