Đã hoàn thành

139708 simple install of app

I need to have a simple mysql install on 3 domains. It shouldn't take an experienced programmer more than a few minutes.

Some details in instruction:

Create MySql

edit files

add db

upload to main directory

change permissions

add cron job

set default email

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: need an app programmer, in need of app programmer, i need an app programmer, install an app, App Install, simple email app, install directory, install email, app directory, mysql install, simple mysql job, simple directory app, directory app, set cron job email, cron set email, email add add domains, cron job change mysql, simple edit mysql, set cron job, email cron job, cron job email, cron job mysql, upload cron job, simple mysql, upload install

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét )

ID dự án: #1885883

Được trao cho:

negatif

Please check PMB.

$15 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0