Đã hoàn thành

139287 My site was hacked

Hi, looks like I been hacked. Could anyone fix this for me?

I was able to changed the infected file [url removed, login to view] to [url removed, login to view] and created new file [url removed, login to view] and put in [url removed, login to view] will be back up soon so it does't show that it was hacked. I just don't know what to do from here.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, MySQL

Xem nhiều hơn: what was the, infected site, hacked\, hacked php, bak file, bak file mysql, site hacked fix, site hacked, bak mysql, bak, hacked site fix, mysql fix index, site infected, mysql bak mysql, fix hacked site, mysql bak file, fix hacked php site, bak mysql, mysql bak

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Elizabeth,

ID dự án: #1885462

Được trao cho:

$25 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0