Đang Thực Hiện

Fix phpMyAdmin on 2 cPanel servers

Hello,

I need someone to fix the phpMyAdmin access on two cPanel servers (it asks for a password when it should connect without anything)

Kỹ năng: Quản trị cơ sở dữ liệu, MySQL

Xem thêm: cpanel mysql database, servers, fix database access, cpanel phpmyadmin, access fix, phpmyadmin mysql, fix cpanel mysql, phpmyadmin connect mysql, fix access database, cpanel perl fix

Về Bên Thuê:
( 110 nhận xét ) Paris, France

Mã Dự Án: #1676060

3 freelancer đang chào giá trung bình $37 cho công việc này

sameer458

will be done

$30 USD trong 1 ngày
(25 Đánh Giá)
4.7
Tharawen

Hi, please see PM for details

$50 USD trong 0 ngày
(15 Đánh Giá)
4.3
ipahita

ready to work

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0