Đã Đóng

Need help with MySql Workbench

I need help with mysql workbench.

I have a couple of sites which needs to be transfered over to a db server through mysql workbench.

Contact me in PM for more details.

Kỹ năng: Quản trị cơ sở dữ liệu, MySQL

Xem thêm: server 2012 administration, mysql administration, david2021, mysql workbench, mysql server, mysql contact, help need job, help need artist design

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) Clorante, Norway

Mã Dự Án: #1718512

5 freelancer đang chào giá trung bình $436 cho công việc này

ruimaxwell

Hi please check PM. Thanks

$200 USD trong 3 ngày
(19 Đánh Giá)
5.2
Alkobazik

Ready to help you.

$150 USD trong 2 ngày
(3 Đánh Giá)
3.1
shambo100

check inbox for my solution

$200 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
XqLG7Uk68

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$1500 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
visitkapil

hi, i can complete this project with in the time.

$130 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0