Đã Đóng

MySQL Script

I need a script that will look in a MySQL table. When the value change in one field to a set value, the script will change the value in another field in the same table.

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: script, Mysql, c++ mysql, C# MySQL, c mysql, pending script, mysql field, value table, script field, set mysql, mikeincognito, mysql look value table, change script, mysql look table, script change, table script, script mysql, look table mysql

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Dallas, United States

ID dự án: #18134

7 freelancer đang chào giá trung bình $36 cho công việc này

rodrigogonzalez

Can do now, with cron or daemon, it's the same

$30 USD trong 0 ngày
(112 Nhận xét)
5.6
kidunix

Can do it now!

$35 USD trong 0 ngày
(33 Nhận xét)
2.4
roxyglez

Please check PMB for details.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
blessing

Hi, will be able to do you you within a day. Please refer to pm and feel free to contact me. Thanks. Regards.

$45 USD trong 1 ngày
(5 Nhận xét)
0.0
Radek28

Ready to help you.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
xarge

can be easily done.

$30 USD trong 1 ngày
(16 Nhận xét)
0.0
lacza

let me help

$30 USD trong 0 ngày
(0 Nhận xét)
0.0