Đã đóng

Add to my EA -- 2

Dự án này đã nhận được 4 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $46 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
4
Mô tả dự án

I need to have a modified version of this ea built that populate my database (mysqli) with any info from my custom indicators that i have on my mt4 chart. The ea should populate the database automatically with all the information i want from my custom indicators as well as the forex pairs datafeeds and all data needed to make bars and charts.

Please checkout attached example ea that sends ticks to database first before any comments are made to me or bids are made. This way you can see a clear example of what I want and can see how easy it is to make it send more information, such as my custom indicators data.

I WILL NOT PAY MORE THAN $50 USD FOR THIS PROJECT. SO DONT BID IF YOU WANT HIGHER.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online