Đã hoàn thành

Additional Changes Needed

Dự án này đã kết thúc thành công bởi arifjaunpur với giá $25 USD / hour trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
59
Mô tả dự án

The following adjustments are needed for the website:

-When the page first displays, the workshops sections should only display upcoming future workshops.

-The 2 Upcoming Workshops buttons should only display upcoming future workshops.

-The Previous Workshops button should only display previous past workshops

-When either previous or upcoming workshops are displayed since the workshop being viewed is the first in the list, the previous left arrow should be disabled.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online