Còn mở

Build Bone erp software in .net that can be customize and effective

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $6127 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3000 - $5000 USD
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

I want to build Bone erp Can be customize and strong and can handle huge corporate

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online