Còn mở

Build a Few Dashboard with Power BI -- 2

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $204 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$80 - $250 AUD
Tổng đặt giá
72
Mô tả dự án

Build a few Dashboard with Power BI from data provided in the Azure database

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online