Đã đóng

DataBase Query to verify quantitys

Dự án này đã được trao cho moeenahmed21 với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

hello , i am looking to fix a query to verify some stock accounts those 4 to 5 tables some sums to check if the stock is right

must compare the current stock vrs the sum of initial+adjuments stock and if is wrong update with the right value.

SELECT [url removed, login to view],[url removed, login to view] as cantidadInv,sum([url removed, login to view]) as compraSt , sum([url removed, login to view]) as vendido,

SUM(IF([url removed, login to view] = 'addition', [url removed, login to view], 0))-SUM(IF([url removed, login to view] = 'subtraction', [url removed, login to view], 0))+sum([url removed, login to view]) as ajustes

FROM `sma_purchase_items` compra

inner join sma_products productos on [url removed, login to view] = compra.product_id

left join sma_sale_items vendidos on [url removed, login to view] = vendidos.product_id

left join sma_adjustment_items ajustes on vendidos.product_id = ajustes.product_id

group by [url removed, login to view]

this is mostly the query must be fixed due in some rows shows another information. if need i can share the db and explain via teamviewer or similar

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online