Đã đóng

Database Design

Dự án này đã được trao cho truongnguyen86 với giá $150 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $70 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

I need Database Design for a specific topic which will be given in the chat. I need E-R diagrams, database schemas, and demonstrate that each table is properly normalised.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online