Database Design

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $70 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 34

Mô Tả Dự Án

I need Database Design for a specific topic which will be given in the chat. I need E-R diagrams, database schemas, and demonstrate that each table is properly normalised.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online