Đã đóng

ELK : Kibana, LogStash, Elastic Search Mysql Log Reader

Dự án này đã nhận được 7 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $108 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

===========================

Apply Only If you are experienced to do this type of task before.

===========================

ELK : Kibana, LogStash, Elastic Search Mysql Log Reader

I have ELK Installed on Digital Ocean SERVER, I want to automatic copy all log from my Amazon RDS to digital ocean server on continued basis and generate meaningful data for error and slow query, So that we can track all bottlenecks in our queries.

Log daily : 10GB.

Project cost : $50

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online