Còn mở

EXPERTISE IN CARTODB AND API GEO TWITTER MAPPING

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là €573 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Dear All,

we need an expertise in [url removed, login to view] and Twitter API fro develop widget extracting queries from MYSQL DB mapping with carto and data come from twitter

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online