Đã đóng

EXPERTISE IN CARTODB AND API GEO TWITTER MAPPING

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €573 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Dear All,

we need an expertise in [url removed, login to view] and Twitter API fro develop widget extracting queries from MYSQL DB mapping with carto and data come from twitter

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online