Edit the Java project based on the feedback

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách €8 - €30 EUR
 • Tổng Lượt Chào Giá 27

Mô Tả Dự Án

Dear sirs,

I need a freelancer, who will edit the project based on the feedback received. It should be done in the next 2 days. The project is not complicated, but needs to be restructured/remodelled. Shortly the issues mentioned in feedback are

1. Obey Java Naming Convention

2. Model the code. So it is easy to read. Create sort of a template source project (some further comments are given).

3. Use advantages of Maven for building the project.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online