Đã đóng

Edit the Java project based on the feedback

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €33 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Dear sirs,

I need a freelancer, who will edit the project based on the feedback received. It should be done in the next 2 days. The project is not complicated, but needs to be restructured/remodelled. Shortly the issues mentioned in feedback are

1. Obey Java Naming Convention

2. Model the code. So it is easy to read. Create sort of a template source project (some further comments are given).

3. Use advantages of Maven for building the project.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online