Đã hoàn thành

Expert Codeigniter developer. HMVC structure

Dự án này đã kết thúc thành công bởi shahalam7303 với giá $111 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Hello guys, I need full stack codeigniter developer developerWhich One is develop app for codeigniter HMVC structure. More than 1 years of experience in Amazon web services , mws , eBay api and ec2 More than 2 years of experience in codeigniter HMVC structure with mysql and nosql. If you are perfect for these criteria, please bid. Thanks.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online