Đã hoàn thành

Fix website ssh technical issue and bring site back up

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Netfreehost với giá $30 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

There is an issue with the ssh and the mysql and other parts of the server are not working. I am assuming it is a permission issue but I am not sure.

Everything is set up and all files are in there proper places but mysqld will not run.

Job is to bring the site back up.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online