Đã đóng

Full Stack Developer

Dự án này vừa được trao cho evadevlopers với giá €400 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

We are creating a service for health care.

We have responsive web pages designed using bootstrap.

We have managed beans etc and other needed backend.

The task is to integrate web pages to the backend. List of technologies being used:

Java 7

JSF based web framework - Apache MyFaces

Bootstrap 3.X

MySql database

C3P0 db connection pool

Embedded jetty server 9.3

I am sure this only gives a high level idea.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online