Đã đóng

Full Stack Developer

Dự án này đã nhận được 71 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €661 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
71
Mô tả dự án

We are creating a service for health care.

We have responsive web pages designed using bootstrap.

We have managed beans etc and other needed backend.

The task is to integrate web pages to the backend. List of technologies being used:

Java 7

JSF based web framework - Apache MyFaces

Bootstrap 3.X

MySql database

C3P0 db connection pool

Embedded jetty server 9.3

I am sure this only gives a high level idea.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online