Đã đóng

Project for vw6349815vw -- 2

Dự án này đã nhận được 9 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $12 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 USD / hour
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hi vw6349815vw, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

We have a number of projects that we need quantity surveying done for. Essentially we would be sending you CAD drawings OR pdf's and asking for the quantities.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online