Project for vw6349815vw -- 2

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $8 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 9

Mô Tả Dự Án

Hi vw6349815vw, I noticed your profile and would like to offer you my project. We can discuss any details over chat.

We have a number of projects that we need quantity surveying done for. Essentially we would be sending you CAD drawings OR pdf's and asking for the quantities.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online