Đã đóng

Small issue of Mysql extension not found while connecting RDS to Ec2 on AWS.

Dự án này đã nhận được 28 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $54 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
28
Mô tả dự án

Hello,

i installed php56 php56-pdo php56-fpm

and php mysql-server

but when i entered data of RDS to my [url removed, login to view] file it is saying me the following error.

Your PHP installation appears to be missing the MySQL extension which is required by WordPress.

thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online