Đã đóng

Softphone Devloper

Dự án này đã nhận được 16 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1188 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$750 - $1500 USD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Want a softphone with special design, and call reporting and dashboard with live monitor.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online