Đã đóng

Software Developer On Monthly Basis -- 2

Dự án này đã nhận được 37 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $219 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Looking for an Experienced & Skilled Software Developer who can develop any type of Software with great ease & perfection on Monthly Basis. The Developer will not only be responsible for developing the Softwares but also responsible for doing maintenance, modifications & troubleshooting on monthly basis for about 1 year to start with.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online