Còn mở

System Administrator with VOIP, softswitch MOR experiece

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

Looking for an experienced System Administrator with VOIP experience, that knows how to configure multi server softswitch like MOR.

Understanding of VOIP, softswitche

Understanding Linux, networking,

Understanding of Centos 6

Understanding of Mysql replication and linux heartbeat

Payment will be 4$ per task (given, for small tasks)

Bigger task will be spited into several tasks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online