Đã đóng

Training a Consultant on MYSQL in linux Environment

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹649 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹400 - ₹750 INR / hour
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Hi we need online expert to train our consultant MYSQL in linux Environment.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online