Đã đóng

Write some Software

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹8582 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I am looking for a freelancer to help me with my project. It is a Java project for the migration of files across heterogeneous cloud platforms. The project must contain a front end that displays a dashboard to obtain the login details of the two clouds involved and to select a file to upload to the cloud. The login details need to be stored in a MySQL database .The migration of data should involve the concept of deduplication using SP theory of intelligence with lossless compression of data (If this is not possibl any variable length deduplication technique will do but it would be preferable to use SP theory of intelligence). For secure transmission, an encryption technique such as AES needs to be implemented. I am happy to pay a fixed price for the project between the range of 2000 INR - 11000 INR

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online