Build Responsive website system for tourism

Đã Đóng Đã đăng vào 7 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Build một hệ thống dành cho phát triển du lịch.

Yêu cầu:

viết trên nền laravel framework, vuejs, html5, css, js, sử dụng công nghệ drag & drop

Thiết kế đồ họa HTML MySQL PHP Thiết kế trang web

ID dự án: #8953284

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 7 năm trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình $4/giờ cho công việc này

emizentech

Dear Client, Greetings!! "I am glad to submit a proposal for your project" I have been engaged with web designing. I have 5+ year experiecne in web designing and its all components(Major in Visual Communicatio Thêm

$7 USD / giờ
(561 Nhận xét)
8.1
swsindia

Hi, Please give me opportunity to work for you.I have expertise in website design and development. I have review your project description, I can Build Responsive website system for tourism for you as per your Thêm

$3 USD / giờ
(699 Nhận xét)
7.7
OriginDharmesh

Dear sir, I can certainly tell you because we have already done such works Solution have more than 1000+ Clients overseas as well as in India. Company have received many testimonials as well as satisfaction of Clien Thêm

$3 USD / giờ
(65 Nhận xét)
5.9